วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,985 Clinical practice guideline for alopecia areata

โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยาม
-ระบาดวิทยา
-สาเหตุของโรค
-การวินิจฉัย
-การดูแลผู้ป่วย
-ข้อแนะนำผู้ป่วย
-วิธีการรักษา
-การพยากรณ์โรค

ลิ้งค์ http://www.dst.or.th/files_news/002-Guideline_AlopeciaAlopecia_2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น