วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,941 เวปไซต์วารสารวิชาการสาธารณสุขของประเทศไทย

เป็นเวปไซต์ที่รวบรวมวารสารวิชาการสาธารณสุขทั้งหมดของประเทศไทยไว้ 
Healtrh science journals
A digital portal of health science journals in Thailand
มีช่องให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก


ลิ้งค์ http://Thailand.digitaljournals.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น