วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,965 แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556

โดยสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-บทที่ 1 ระบาดวิทยาของวณโรค
-บทที่ 2 ยุทธศาสตร์และแผนงานควบคุมวัณโรค
-บทที่ 3 การค้นหาและการตรวจวินิจฉัยวัณโรค
-บทที่ 4 ยารักษาวัณโรคในผู้ใหญ่และแนวทางการกำกับการกินยา (DOT)
-บทที่ 5 วัณโณคในเด็ก
-บทที่ 6 การดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์
-บทที่ 7 วัณโรคดื้อยา
-บทที่ 8 การควบคุมวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
-บทที่ 9 การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
-บทที่ 10 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนในการควบคุมป้องกันวัณโรค
-บทที่ 11 การนิเทศ กำกับ และประเมินผล
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.tbthailand.org/download/ntp2556.rar

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ
  2. ครับ หนังสือเล่มนี้เนื้อหาดีมากเลย ลองโหลดแล้วนั่งอ่านดูซิครับ

    ตอบลบ