วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,959 ว่าด้วยเรื่องผมร่วงจากการให้ยาเคมีบำบัด

ผมร่วงหรือผมบาง เป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของการรักษาโรคมะเร็งและมักจะเป็นที่น่าวิตกมากที่สุดของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเอง โดยจะเกิดขึ้น 7-10 วันหลังการรักษาและยังคงดำเนินต่อในช่วง 2-3 เดือน 
มีสองกลไกหลักคือยาเคมีบำบัดทำให้เกิดผมร่วง ได้แก่
1. Anagen effluvium (พบมากที่สุด)  เป็นผลกระทบที่เป็นพิษต่อในช่วงแบ่งเซลล์ขนอย่างรวดเร็ว
2. Telogen effluvium การเพิ่มขึ้นของการสลัดเซลล์ขนปกติ

ผมร่วงมักจะเป็นชั่วคราวและหายไปหลังจากหยุดการรักษา แต่ยาเคมีบำบัดบางชนิดเช่น busulphan และ cyclophosphamide สามารถก่อให้เกิดการสูญเสียเส้นผมอย่างถาวรได้
พบว่ายาเคมีบำบัดส่วนใหญ่ทำให้เกิดผมร่วง แต่สาเหตุที่พบมากที่สุดคือได้แก่
-ยากลุ่ม taxanes (e.g. paclitaxel and docetaxel)
-ยากลุ่ม anthracyclines (e.g. doxorubicin, idarubicin, epirubicin และ mitoxantrone)
มีหลายกลยุทธ์ที่ได้รับการพยายามที่จะลดผมร่วง เช่น 
-การให้ความเย็นที่หนังศีรษะที่ 24 ° C
-โดยใช้แถบคาดศีรษะเพื่อลดปริมาณของยาเคมีบำบัดที่จะกระจายไปยังหนังศีรษะ
-การรักษาโดยวิธีภูมิคุ้มกันเพื่อให้ไซโตไคน์ตอบสนองดีขึ้น (ไซโตไคน์คือ ฮอร์โมนที่คล้ายโปรตีนซึ่งหลั่งออกมาจากเซลล์)
แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพชัดเจน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแนะนำให้ผู้ป่วยถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นนี้และการใส่วิกผมช่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น