วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,957 Post tubal ligation syndrome (post tubal sterilization syndrome)

มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่ได้รับการทำหมันหญิงโดยการผ่าตัดผูกตัดท่อนำ แล้วจะมีอาการผิดปกติภายหลังทำ และพบมีคำว่า post tubal ligation syndrome (post tubal sterilization syndrome) ขึ้นมาในวงการแพทย์ โดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการ
-ร้อนวูบวาบ
-ประจำเดือนออกมาก
-อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย รวดเร็ว
-ซึมเศร้า
-วิตกกังวล
-นอนไม่หลับ
-ช่องคลอดแห้ง
-เกิดภาวะสับสน
-และความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายคนบอกว่า post-tubal ligation syndrome ไม่ได้มีอยู่จริง แต่เป็นตำนานทางการแพทย์ มีการศึกษาเมื่อเทียบกับระดับฮอร์โมนในสตรีที่เคยได้รับการผ่าตัดผูกตัดท่อนำไข่กับผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับการผ่าตัด พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับฮอร์โมนของทั้งสองกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่ารังไข่ไม่ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัด การศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายรวมที่จัดทำโดย American Society for Reproductive Medicine ที่มีผลการตีพิมพ์ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 1998 ใน Journal of Fertility and Sterility พบว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนกลุ่มอาการนี้

Ref: http://www.webmd.com/women/features/getting-your-tubes-tied
http://en.wikipedia.org/wiki/Tubal_ligation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น