วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,984 Over the counter medications in pregnancy

Am Fam Physician    2014 Oct 15;90(8):548-555

หญิงตั้งครรภ์จำนวนมากซื้อขายกันโดยตรงจากเค้าเตอร์ (โดยไม่มีใบสั่งซื้อยาจากแพทย์) ยาแม้จะไม่มีการศึกษาแบบควบคุมแบบสุ่มคัดเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการศึกษาแบบ case-control และ cohort studies ในปี 1979, คณะกรรมการอาหารและยาขอสหรัฐอเมริกาเริ่มการตรวจสอบทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาซึ่งซื้อขายกันโดยตรงเพื่อการพัฒนาประเภทความเสี่ยงสำหรับการใช้งานในการตั้งครรภ์ (risk categories for use in pregnancy)
ส่วนใหญ่ยาซึ่งซื้อขายกันโดยตรงในระหว่างการตั้งครรภ์จะเป็นยาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้, ทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร, หรือเกี่ยวกับสภาพผิวหนัง เช่นเดียวกับยาระงับการปวดทั่วไป ซึ่งยา acetaminophen มีการใช้โดยประมาณ 65% ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ โดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยในระหว่างการตั้งครรภ์ในทุกๆ ไตรมาส ยาบรรเทาอาการหวัดมีการใช้บ่อยและได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยสำหรับการใช้ในระยะสั้นภายหลังจากจากในไตรมาสแรก มียาของระบบทางเดินอาหารจำนวนมากในตอนนี้ที่มีการซื้อขายกันโดยตรง โดยยา histamine H2 blockers และ proton pump inhibitors ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของทารกในครรภ์ ยา NSAID โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ในการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการสร้างอวัยวะของทารกและในไตรมาสที่สาม แม้จะมีข้อมูลน้อยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ซึ่งขิงถือว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาอาการคลื่นไส้ในการตั้งครรภ์ ครีมทาเฉพาะที่ได้รับการพิจารณาว่ามีกความปลอดภัยจากการศึกษาขนาดเล็กและใช้ที่ผ่านมา ยาทั้งหมดซึ่งซื้อขายกันโดยตรงทั้งหมดควรจะมีการหารือกับผู้ป่วยและผลกระทบของอาการที่เกิดขึ้นควรจะมีการเปรัยบเทียบระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ของแต่ละยา และเนื่องจากการขยายตัวทางตลาดของยาซึ่งซื้อขายกันโดยตรง การศึกษาอย่างเป็นทางการจะเป็นสิ่งรับรับประกันสำหรับผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยและมีข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการใช้ยาซึ่งซื้อขายกันโดยตรง

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/1015/p548.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น