วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,987 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาตามระบบต่างๆ

โดยศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา
บทที่ 2 อาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
บทที่ 3 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดต่อไต
บทที่ 4 อาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อระบบทางเดินอาหาร
บทที่ 5 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดต่อตับ
บทที่ 6 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดต่อระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 7 อาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อเมแทบอลิซึม
บทที่ 8 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดต่อระบบเลือด
บทที่ 9 อาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อดุลกรดด่าง
บทที่ 10 ผลของยาต่อการติดเชื้อ

3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ
  3. ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามเช่นกันครับ

    ตอบลบ