วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,937 รายงานการศึกษา ต้นทุน-ประสิทธิผล ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง

โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผล การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง การตรวจวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 2557 ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/doc20140922.PDF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น