วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,961 Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America

Clinical Infectious Diseases Advance Access published June 18, 2014

คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริกา (Infectious Diseases Society of America, IDSA) เพื่อปรับปรุง แนวทางในการรักษาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนติดเชื้อ (skin and soft tissue infections, SSTIs) ของปี 2005  คำแนะนำของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของ IDSA ซึ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ในการรักษาการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อ methicillin โดยจุดเน้นของแนวทางนี้คือการรักษาวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมของ SSTIs ที่มีความหลากหลายตั้งแต่การติดเชื้อผิวหนังชั้นตื้นเพียงเล็กน้อยจนถึงการติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่น การติดเชื้อผิวหนังลึกลงถึงชั้นผังผืด (necrotizing fasciitis) และเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทั่วโลก, รวมทั้งแนวทาง SSTIs ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในประชากรกลุ่มนี้ ซึ่งในแนวทางนี้จะเน้นความสำคัญของทักษะทางคลินิกเพื่อให้ได้การวินิจฉัย SSTIs ที่อย่างรวดเร็ว, การระบุเชื้อก่อโรค, และการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้ทันท่วงที

ลิ้งค์ http://rcot.org/datafile/_file/_doctor/e5f6d472d5cd9a388294c03bd02e5d27.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น