วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,983 Ruptured sinus of valsalva

Sinus of valsalva aneurysm (SVA) เป็นความผิดปกติของหัวใจผิดปกติที่อาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นมาทีหลัง John Thurnam first ได้กล่าวถึงครั้งแรกในปีในปี คศ. 1840 และ Hope ได้อธิบายเพิ่มเติมในปี คศ. 1939 โดย SVA ที่เป็นแต่กำเนิดมักจะไม่มีอาการทางคลินิก แต่อาจมีความแตกต่างกันจากที่ไม่รุนแรง, การขยายตัวแบบไม่มีอาการตรวจพบได้จากการตรวจคลื่นเสียงหัวใจ 2 มิติที่ทำเป็นประจำ (routine 2-dimensional echocardiography) จนถึงการมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการกดเบียดของโครงสร้างที่อยู่ติดกันหรือเกิดทางเชื่อมภายในหัวใจ (intracardiac shunting) เนื่องจากจากการแตกของ SVA เข้าสู่ด้านขวาของหัวใจ ประมาณ 65-85% ของ SVA มีจุดกำเนิดมาจาก sinus of valsalva ด้านขวา sinus of valsalva, 10-30% มาจาก noncoronary และ left sinuses (นอยกว่า 5%) ซึ่งพบได้น้อยมาก การแตกอาจเกิดขึ้นเอง, โดยกระตุ้่นจากการออกแรง, การบาดเจ็บ, หรือการสวนหัวใจ
การแตกของ SVA แบ่งเป็น 3 ระยะโดย Blackshear และผู้ร่วมงาน
1. มีอาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บท้องขวาบนเฉียบพลัน
2. หายใจลำบากกึ่งเฉียบพลันในขณะออกแรงหรือในขณะพัก (กลุ่มอาการหัวใจล้มเหลว) ร่วมกับการดำเนินที่มากขึ้นหรือเริ่มมีอาการเฉียบพลัน
3. อาการไอที่เป็นมากขึ้น, หายใจลำบาก, บวมและปัสสาวะน้อย

-ลักษณะที่พบไม่บ่อย ของ SVA อาจมาด้วยการติดเชื้อผนังชั้นในของหัวใจ ซึ่งเกิดขึ้นที่ขอบของตำแหน่งที่โป่งพอง (aneurism)
-ใจสั่นหรือเป็นลมหมดสติจะเกิดเนื่องจากมีการอุดตันของทางออกของหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา (left or right ventricular outflow tract)
-อาการหอบเหนื่อยเป็นอาการที่มาบ่อยที่สุด
การตรวจร่างกาย
-ได้ยิน machine-type, continuous murmur ที่ดัง แบะอยู่ตื้นๆ โดยจะดังมากขึ้นในช่วงหัวใจคลายตัว พบได้ 40%
-คลำได้ trill ตามแนวของกระดูกซี่โครงส่วนล่างทั้งขวาและซ้าย
-พบการมี pulse pressure กว้างขึ้น ชีพจรเต้นแรง (bounding pulses) ได้บางครั้ง
-ในบางอ้างอิงพบว่าสัมพันธ์กับการมีลิ้นหัวใจเอออร์ต้ารั่วได้ 44%

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/158160-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น