วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,989 Community-acquired pneumonia

Review article
N Engl J Med    October 23, 2014

เป็นที่ทราบมานานว่าปอดอักเสบติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายยุค 1800 ผลที่ได้นำไปสู่​​ข้อมูลเชิงลึกของจุลชีววิทยาสมัยใหม่
​​แม้จะมีการวิจัยและพัฒนายาต้านจุลชีพ, ปอดอักเสบติดเชื้อยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิต โรคปอดอักเสบชุมชน (CAP) เป็นกลุ่มอาการของการติดเชื้อเฉียบ
พลันของซึ่งเกิดขึ้นในบุคคลที่ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาไม่นาน และไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Cause
-Approach to Diagnosis
-Techniques to Determine Cause
-Treatment
   Scoring of Disease Severity
   Guidelines for Empirical Therapy
   Empirical Therapy — Does One Size Fit All?
   Duration of Therapy
   Immunomodulatory Drugs
-Noninfectious Complications
-Outcomes
-Future Directions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1312885

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น