วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,962 คู่มือประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-สารบัญ
-ข้อมูลทั่วไป
-ข้อมูลเฉพาะ
-ประโยชน์
-เป้าหมาย
-ห่วงโซ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
-5 เคล็ดลับสู่การจัดการตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
-ภาคผนวก
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น