วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,936 สรุปความรู้ ณ. ปัจจุบันเกี่ยวกับอีโบลา (Ebola)

อีโบลาเป็นที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ว่าเป็นโรคไข้เลือดออกอีโบลา เป็นโรคที่พบได้น้อยและเป็ยโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์หนึ่งของไวรัสอีโบลา (Ebola virus strains) สามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ (ลิง, กอริลล่า, และชิมแปนซี)
อีโบลามีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสใน family Filoviridae, genus Ebolavirus ซึ่งสามารถระบุได้มีห้าสายพันธุ์ไวรัส โดยสี่สายพันธุ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าะทำให้เกิดโรคในมนุษย์คือ Ebola virus (Zaire ebolavirus); Sudan virus (Sudan ebolavirus), Taï Forest virus (Taï Forest ebolavirus, formerly Côte d’Ivoire ebolavirus), และ Bundibugyo virus (Bundibugyo ebolavirus) ส่วนสายพันธุ์ที่ห้าคือ Reston virus (Reston ebolavirus) จะก่อให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ไม่ใช่ในมนุษย์
ซึ่ง Zaire ebolavirus เป็นสาเหตุของการระบาดในแอฟริกาตะวันตก เดิมมีอัตราการเสียชีวิต 90% แต่ขณะนี้มีอัตราการเสียชีวิต 70%
แหล่งรังโรคคือค้างคาวผลไม้ ติดต่อมาสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีการติดเชื้อ การติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์โดยการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่มีการติดเชื้อ ปกติระยะฝักตัว 11 วัน การวินิจฉัยทำโดย polymerase chain reaction (PCR) ซึงมักให้ผลบวก 1 วันก่อนเริ่มมีอาการ อาการไม่จำเพาะ แต่มักจะมีไข้, อ่อนเพลีย และท้องเสีย
สามารถป้องกันการติดต่อได้โดยการแยกผู้ป่วย ให้การติดตามเฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด การให้การดูแลรักษาแบบ supportive care โดยการดูแลเรื่องสารน้ำ, เกลือแร่, โภชนาการ, รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ซ้อนทับ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้มากขึ้น

Ref: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
http://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056/NEJMp1410741&aid=NEJMp1410741_attach_1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น