วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,930 Dyspareunia in women

American Family Physician
October 1 2014 Vol. 90 Number 7

Dyspareunia เป็นอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซ้ำหรือมีอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีเพศสัมพันธุ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากหรือความขัดแย้งกับคู่สมรส ซึ่งพบมีประมาณ 10% - 20% ของผู้หญิงสหรัฐ dyspareunia อาจมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อจิตใจ-ร่างกายสุขภาพ, ภาพลักษณ์, ความสัมพันธ์กับคู่นอน, และความพยายามที่จะตั้งครรภ์
การถามประวัติผู้ป่วยควรทำโดยไม่ใช่เป็นการตัดสิน และเริ่มจากประวัติทางการแพทย์ทั่วไปแล้วจึงไปสู่ประวัติทางเพศ การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเชิงกรานโดยให้ผู้ป่วยอกระจกในขณะที่แพทย์อธิบายสิ่งที่ตรวจพบทั้งที่ปกติและผิดปกติ ซึ่งการตรวจนี้สามารถเพิ่มการรับรู้ของผู้ป่วยในการควบคุม, การปรับปรุงความมั่นใจในภาพลักษณ์ตนเอง, และชี้แจงผลการตรวจที่พบและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายได้อย่างไร ประวัติและการตรวจร่างกายมักจะเพียงพอที่จะทำให้การวินิจฉัยโรคที่จำเพาะได้
สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การกระตุ้นให้ปวดทั่วๆทั้งอวัยวะเพศ, การหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ, อาการเจ็บปวดหลังคลอด, และช่องคลอดฝ่อ  ช่องคลอดหดเกร็ง (vaginismus) อาจเป็นปัจจัยร่วม ซึ่งการรักษาทำโดยการมุ่งไปที่สาเหตุที่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย, การรักษาโดยการทำกายภาพเบริเวณเชิงกราน (pelvic floor physical therapy), การหล่อลื่น, หรืออาจรวมถึงการวางแผนในการรักษาด้วยการผ่าด้วย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/1001/p465.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น