วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,991 Clinical practice guidelines of menopause

โดยแพทย์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ. สงขลา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-คำจำกัดความ
-Menpausal symptoms
-การให้ฮอร์โมนในสตรีวัยทอง (hormonal therapy)
-วัตถุประสงค์ของการรักษาด้วยฮอร์โมน (golds of therapy)
-ข้อห้ามใช้
-ข้อควรระวัง
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การตรวจพิเศษอื่นๆ
-หลักการใช็ฮอร์โมนรักษษแนวใหม่ในสตรีวัยทอง
-การปฏิบัติขณะให้ฮอร์โมนและการติดตาม
-การรักษาทางเลือก
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/menopause-37042981

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น