วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,980 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุข อนามัยทั่วโลก การรณรงค์ดังกล่าวถูกริเริ่มขึ้นเพื่อโอกาสเสียชีวิตจากโรคท้องร่วง โดยการเปลี่ยนแปลงนิสัยง่าย ๆ อย่างเช่น การล้างมือด้วยสบู่ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถลดโอกาสติดเชื้อได้เกือบ 50% การปรับปรุงสุขอนามัยมือทุกๆ ที่ในโลกด้วยการใช้สบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพ โดยในบุคลากรแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ถูมือ (alcohol-based handrub) เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการจำจัดเชื้อโรคที่มือโดยทำเป็นประจำขณะปฏิบัติงาน เว้นแต่ว่ามือสกปรก-เปื้อนอย่างเห็นได้ชัดสกปรกหรือเปื้อนของเหลวในร่างกายหรือในกรณีของการสัมผัสกับเชื้อโรคในรูปสปอร์ที่รวมทั้งการระบาดของเชื้อ Clostridium difficile ซึ่งวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนั้น มีด้วยกัน 7 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ
1. ฝ่ามือถูกัน
2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
7. ถูรอบข้อมือ

อ้างอิงข้อมูลจาก WHO, wikipedia และกรมอนามัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น