วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,974 การใช้ยาวัณโรคในหญิงตั้งครรภ์

-สามารถให้ยาตามสูตรมาตรฐานได้ตามปกติ โดยคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์
-เมื่อให้ยา H พิจารณาให้รับประทานวิตามินบี 6 (pyridoxine) ขนาด 50-100 มก./วัน เพื่อป้องกันผลต่อระบบประสาท
-หญิงที่ให้นมบุตรสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติเนื่องจากมีปริมาณยาน้อยในน้ำนม ดังนั้นไม่มีผลต่อเด็ก แต่ต้องระวังการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากมารดาสู่บุตรในกรณียังไอมากและเสมหะยังพบเชื้อ อาจเลี้ยงโดยการบีบน้ำนมใส่ขวดแล้วให้เด็กดูดจากขวดแทน
-หลีกเลี่ยงการให้ยา aminoglycosides ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วยเนื่องจากเกิดพิษต่อหู (ototoxic) ของทารกในครรภ์
-หลีกเลี่ยงยากลุ่ม fluoroquinolone ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ถามความจำเป็นต้องใช้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยและญาติเป็นรายๆ ไป

Ref: แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556

1 ความคิดเห็น: