วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,935 แนวทางการดูแลรักษาผู้รับการผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

แนวทางการดูแลรักษาผู้รับการผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
Thai Transplant Care (TTC) kidney
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย (Thai Transplant Care) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้แพทย์ และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ  นำไปสู่แนวทางดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม


ลิ้งคฺ์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น