วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,932 กลไกของภาวะโลหิตจางจากขบวนการอักเสบ (anemia of inflammation)

สภาวะการอักเสบมักจะมีขึ้นพร้อมๆ กับภาวะโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก (microcytic anemia) สาเหตุของโรคโลหิตจางนี้มีสองอย่าง ประการแรกคือการผลิตอีริโธรพอยอีติน (erythropoietin) ของไตถูกกดโดยไซโตไคน์ที่เกิดจากการอักเสบ (inflammatory cytokines) ทำให้การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง ประการที่สองการขาดความพร้อมของเหล็กสำหรับการพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดแดงจึงนำไปสู่การมีเซลล์ขนาดเล็ก การขาดธาตุเหล็กส่วนใหญ่เนื่องจากโปรตีนเฮปซิดิน (protein hepcidin), การตอบสนองในระยะเฉียบพลัน (acute-phase reactant) นำไปสู่​​ทั้งการดูดซึมธาตุเหล็กที่ลดลงและลดการปล่อยของธาตุเหล็กจากการสะสมของร่างกาย ซึ่งโปรตีนเฟอร์โรพอร์ติน (protein ferroportin) เป็นตัวกลางทีี่ทำให้เหล็กออกจากเซลล์ เฮปซิดินจะไปจับและควบคุมเฟอร์โรพอร์ตินให้ลดลง จึงเกิดการปิดกั้นการดูดซึมธาตุเหล็กโดยเอนเตอโรซัยท์ (enterocytes) เพื่อนำเข้าสู่ระบบการไหลเวียนและยังป้องกันไม่ให้มีการปล่อยธาตุเหล็กที่ร่างกายเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดแดง

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1215361

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น