วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,975 นิยามของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัณโรคดื้อยา

-Mono resistance หมายถึงการดื้อยารักษาวัณโรคตัวใดตัวหนึ่งเพียงหนึ่งขนาน
-Poly drug resistance หมายถึงการดื้อยารักษาวัณโรคมากกว่าหนึ่งขนานนอกเหนือจาก I และ R
-Multidrug resistance (MDR) หมายถึงการดื้อยารักษาวัณโรคอย่างน้อย 2 ขนานที่สำคัญคือ I และ R โดยอาจมีการดื้อยาขนานอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้
-Extensive drug resistance (XDR) หมายถึงการดื้อยารักษาวณโรคอย่างน้อย 4 ขนานที่สำคัญ
คือ H และ R ร่วมกับการดื้อต่อยาในกลุ่ม aminoglycoside ซึ่งเป็นยาฉีดหนึ่งขนานและยาในกลุ่ม fluoroquinolone อีกหนึ่งขนาน

Ref: แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น