วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,952 ความสำคัญของการติดเชื้อ Staphylococcus aureus

การติดเชื้อ Staphylococcus aureus มีความสำคัญเนื่องจากมีอุบัติการณ์ที่สูง, ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและความการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ การติดเชื้อ S. aureus ก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สายพันธุ์ของเชื้อ S. aureus ที่ดื้อต่อยา vancomycin ได้รับการพบว่ามีในขณะนี้ อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการดื้อต่อ methicillin ของเชื้อ S. aureus ที่ได้มาจากชุมชนแบบไม่ทราบหรือไม่รู้ตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงสำหรับความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต
แม้ว่าอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่ซับซ้อนของ S. aureus จะเพิ่มขึ้น ยาต้านจุลชีพใหม่ๆ รวมทั้ง daptomycin และ linezolid ก็ยังมีเพื่อการรักษา ซึ่ง S. aureus เป็นเชื้อก่อโรคที่พบในผิวหนัง, เนื้อเยื่ออ่อน, ในภาวะที่เกี่ยวข้องกับการใส่สายสวน, กระดูก, ข้อต่อ, ปอดและการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อ S. aureus ในกระแสเลือดก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะ เพราะทำให้เกิดอุบัติการณ์สูงขึ้นของการติดเชื้อที่ซับซ้อนรวมทั้งเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ การยึดถือปฏิบัติในข้อควรระวังที่แนะนำโดย CDC โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมือยังไม่เป็นที่น่าพอใจ พบว่า 20% ของผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นพาหะที่เรื้อรังของ S. aureus และ 60% เป็นพาหะแบบชั่วครั้งชั่วคราว การพบเชื้อตามส่วนต่างของร่างกายโดยยังไม่ก่อให้เกิดโรค (colonization) จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ฟอกเลือด, ผู้ใช้ยาเสพติดแบบฉีด, ผู้ป่วยผ่าตัด, และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินหรือโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี

Ref: http://www.aafp.org/afp/2005/1215/p2474.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น