วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,988 คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
Manual using four languages Thai-Eunlist-Myanmar-Cambodian for health in providing to foreigners


ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น