วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2,986 คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs : HAD)

จัดทำโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช 
พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2557 


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือนี้
-ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูง
-Alteplase      
-Adrenaline      
-Calcium injection    
-Digoxin      
-Dobutamine  
-Dopamine
-Heparin (Unfractionated)    
-Heparin, Low Molecular Weight (Innohep/Tinzaparin)  4
-Heparin, Low Molecular Weight (Clexane/Enoxaparin)
-Heparin, Low Molecular Weight (Arixtra/Fondaparinux)
-Insulin  
-K+ (Potassium) Injection    
-Magnesium Sulphate injection  
-Morphine      
-Nicardipine      
-Nitroglycerine
-Norepinephrine
-Warfarin  

ลิ้งค์ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/u11/HAD12may2014_.pdf

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ