วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

146. Short leg cause/avascular necrosis

ชาย 56 ปี admit ด้วย UGIB วันนี้ตรวจเจอว่าขายาวไม่เท่ากัน ขยับสะโพกซ้ายลำบาก เป็นอะไรได้บ้างครับ
ผู้ป่วยคนนี้มีประวัติเป็น Avascular necrosis head of left femur มาก่อน
Causes from birth
These are not common but include:
1.A malformed hip joint
2.A clubfoot
3.Badly formed muscles & ligaments of the lower leg.
Growth problems
These causes appear during childhood:
1.Malformed hip joint socket
2.Problems of the ball of the hip
3.Stunted growth of one of the long bones of the lower limb
4.A flat foot on one side
Acquired causes
1.Fractures of the long bones of the legs
2.Infections of bone interrupting normal growth
3.Paralysis of the muscles from infections such as poliomyelitis or trauma
4.Arthritis of the joints such as hip on one side causing the joint to be held in an abnormal position.
http://74.125.153.132/search?q=cache:_z-ncUzOD7AJ:www.lukeramsay.com/could_you_have_short_leg.htm+short+leg+cause&cd=6&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น