วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

191. Pregnancy with glucosuria

หญิง 38 ปี ตั้งครรถ์ GA 30 wk. ตรวจพบดังนี้ [ PE: WNL] คิดว่าเป็นอะไร ต้องทำอะไรต่อหรือไม่(50 gram = 50 gram glucose challenge test)เนื่องจากมีการลดลงของ renal threshold ทำให้มีการเพิ่มของ renal blood flow ส่งผลให้ renal tubules มีเลือดไหลผ่านมากขึ้นในแต่ละนาที ทำให้มีผลต่อการดูดกลับ glucose, ซึ่งการมีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะ [glycosuria] ในหญิงตั้งครรภ์จะไม่สามารถนำมาวินิจฉัย gestational DM ได้แต่ควรจะมีการตรวจเลือดดู glucose intolerance เป็นหลัก จากการศึกษาของต่างประเทศพบว่าอาจพบมากกว่า 20% ของหญิงตั้งครรภ์มี glucosuria ในที่นี้พบว่า 50 gm. glucose challenge test ปกติ [น้อยกว่า 140 mg%] และ GA ก็ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงไม่น่าเป็น gestational DM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น