วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

160.Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors for Pulmonary Arterial Hypertension

Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors for Pulmonary Arterial Hypertension
Clinical theurapeutics, NEJM, November 5,2009

Idiopathic pulmonary arterial hypertension เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนและต้อง R/O สาเหตุอื่นออกไปก่อน เช่น lung disease, hypoxia, thromboembolism, และ left ventricular muscle หรือ valve disease บทความนี้กล่าวถึงการนำ Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors มาใช้ในการรักษา โดยกล่าวถึงในแง่
-The Clinical Problem
-Pathophysiology and Effect of Therapy
-Clinical Evidence
-Clinical Use
-Adverse effects
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations

http://content.nejm.org/cgi/content/short/361/19/1864

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น