วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

195. Echocardiography [basic]

Echocardiography [basic]
เป็นการตรวจ mode อะไรบ้าง, view ใด.........................................
สีชมพูคือ...........................
สีแดงคือ...........................
สีฟ้าคือ.............................
สีเขียวคือ.........................
สีขาวคือ...........................
สีส้มคือ.............................
สีเหลืองคือ........................
สีม่วงคือ...........................
parasternal long axis view [two dimention]

parasternal long axis view with M-mode

http://74.125.153.132/search?q=cache:laCoGzEuogQJ:cardiophile.org/2009/09/m-mode-echocardiogram-in-left-ventricular-dysfunction.html+echo+parasternal+long+m+mode&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://74.125.153.132/search?q=cache:K8oXaU3L0DAJ:www.med.yale.edu/intmed/cardio/echo_atlas/views/index.html+echo+parasternal+long&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น