วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

172. Artifact of EKG

หญิง 60 ปี underlying DM, Hypercholesterolemia รับประทาน Metformin, Glibenclamide, Simvastatin, Enalapril มาตรวจตามนัดพบมีหัวใจเต้นช้าทำ EKG ได้ดังนี้ ใครจะช่วยวิจารณ์ EKG


จาก EKG จะเห็น คล้ายมี wave เล็ก ๆ หลายอัน ในช่วง QRS complex -QRS complex ดูเผิน ๆ คล้ายเป็น fibrillation wave ของ P wave แต่ลักษณะอื่น ๆ ก็ยังไม่เข้ากับ AF จึงได้ Run EKG ใหม่โดยขยับปลายสายเชื่อมต่อ lead ที่อยู่ตรงตัวเครื่องพบว่า EKG เป็นกลับมาปกติ ดังภาพข้างล่าง ดังน้นถ้าเจอ EKG ที่ดูแปลก ๆไม่สามารถแปลผลได้ชัดเจน อย่าลืมมองหาว่าอาจเกิดจาก artifact ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น