วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

167. Trigger finger

หญิง 45 ปี เหยียดข้อนิ้วมือทั้ง 2 ข้างลำบาก 2 เดือน ดังภาพวิดีโอ วินิจฉัยคงไม่ยาก แต่ถามว่า สาเหตุหรือกลไกการเกิดและหมออายุรกรรมจะช่วยผู้ป่วยอย่างไรได้บ้าง เมื่อไรต้อง consult หรือ refer


นิ้วล็อกในภาษาอังกฤษเรียกว่า Trigger finger โดยที่นิ้วมือในผู้ป่วย เวลางอ หรือ เหยียดจะมีเสียงเหมือนการง้างไกรปืน ส่วนคำว่านิ้วล็อก เป็นคำทับศัพท์ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Locked finger ทำให้คนไทยเข้าใจโรคนิ้วล็อกได้ดีมาก โรคนี้พบในผู้หญิงราวร้อยละ 60 ในผู้ชายร้อยละ 40 แต่จะพบได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ โดยมากจะเกิดกับผู้ที่ใช้มือทำงาน ในลักษณะที่เกร็งนิ้วบ่อยๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านที่ต้องทำงานบ้าน แม่ครัวที่ต้องใช้มือทำงานมากๆ เป็นต้น พยาธิสภาพของโรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอาการเสียสัดส่วนของ flexor digitorum superficialis flexordigitorum profundus tendons ซึ่งเป็นเอ็นที่ใช้งอนิ้วมือ และการหนาตัวขึ้นของปลอดหุ้มเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆ ในตำแหน่งปลายมือบริเวณ first annular pulley (A1 Pulley) ในผู้ป่วยที่เป็นตั้งแต่ระดับที่ 1 – 3 จะแนะนำให้ฉีดยา สเตียรอยด์เฉพาะ จะได้ผลดี และหายกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป ในรายงานบางแห่งได้ผลดีและหายถึงกว่าร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 30 - 40 อาการล็อกจะกลับมาเป็นอีกได้ ในกลุ่มที่กลับมาเป็นใหม่นี้ จะให้มีการฉีดยาสเตียรอยด์ซ้ำได้ 2 - 3 ครั้ง โอกาสที่จะดีขึ้น และหายจะมีบ้างแต่น้อยมาก แพทย์ออร์โธปิดิกส์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษาจะดีกว่า เพราะการฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ซ้ำ ๆ หลายครั้งจะไม่ทำให้อาการดีขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าใน รพ.ที่ไม่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อาจต้อง refer หรืออาจไปศึกษาฝึกการฉีดสเตียรอยด์ในกรณีที่ผู้ป่วยยังเป็นไม่มาก

http://74.125.153.132/search?q=cache:YK2DZ0tqonIJ:www.srivichaihospital.com/triggerfinger.html+trigger+finger&cd=11&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น:

  1. triger finger ใช่ปะ่
    ต้องฉีดยา steroid หรือ ผ่าตัด

    ตอบลบ