วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

168. Osteoarthritis of knee

หญิง 70 ปี underlying DM, Hyperlipidemia ปวดเข่าเป็น ๆ หาย ๆ ปวดมากขึ้น 2 วัน Film Rt. knee ดังนี้ ช่วยอ่าน film วินิจฉัย รักษาOsteoarthritis of knee: จาก Film พบมี Narrowed joint space เนื่องจากการทำลาย cartilate ทำให้ผิวหน้าของกระดูกมาชนกัน [ลูกศรสีเขียว], มีกระดูกงอก หรือ osteophyte [ลูกศรสีชมพู]

1 ความคิดเห็น: