วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

192. Wolff-Parkinson-White syndrome

หญิง 73 ปี ความดันโลหิตสูงขาดยา 5 เดือน มีใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว EKG นี้เป็นอะไร จะให้การรักษาอย่างไร เพื่อการวินิจฉัย EKG นี้ต้องขยายภาพด้วย [click ที่รูปเพื่อขยายภาพ] 

The classic EKG morphology of Wolff-Parkinson-White Syndrome WPW :
1. shortened PR interval of less than 0.12 sec.
2. slurred upstroke of the QRS complex (delta wave)
3. wide QRS complex more 
than 0.12 sec.


เป็นความผิดปกติในการนำไฟฟ้าในหัวใจ มี"ทางลัด"เชื่อมวงจรไฟฟ้าในหัวใจ เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด โดยอาจจะแสดงอาการหรือไม่ก็ได้ หากมีอาการมักจะเป็นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งมักเป็นชนิด supraventricular tachycardia น้อยรายที่จะมีการเต้นผิดจังหวะที่รุนแรงกว่า เช่นชนิด arial fibrillation 

การรักษาในปัจจุบัน หากไม่มีอาการก็ไม่ต้องรักษา หากมีอาการไม่บ่อยนักและไม่รุนแรงก็อาจจะไม่ต้องทำอะไร ถ้ามีอาการให้รีบมา รพ. แต่หากอาการรุนแรง เป็นบ่อยแนะนำให้รักษาด้วยการจี้ทำลายวงจรไฟฟ้านั้น ในภาวะฉุกเฉินยาที่ใช้รักษาได้แก่ procainamide, amiodarone ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ WPW และเรื่องการรักษาที่ละเอียดมาก ๆ ค่อยสรุปอีกทีครับ
ส่วนหนึ่งของรูปนำมาจาก http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/pre-excitation-syndromes/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น