วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

163. Atrio-ventricular junctional rhythm with inveted T wave

หญิง 83 ปี underlying HT, AF, Hypercholesterolemia, Chronic ischemic heart disease รับประทาน ASA gr5, Atenolol, simvastatin, amlodipine เหนื่อย แน่นอก เป็นลม EKG เป็นดังนี้ ช่วยอ่าน EKG ช่วยวิเคราะห์สาเหตุและให้การดูแลเบื้องต้น
จาก EKG พบเป็นลักษณะของ Atrio-ventricular junctional rhythm เนื่องจาก ไม่เห็น P wave อยู่หน้า QRS complex และเป็น QRS complex ตัวแคบ ถึงแม้ rate อาจจะต่ำกว่า 40 เล็กน้อย โดยมี inverted P wave [ลูกศร] อยู่หลัง QRS complex แสดงว่า ventricle ถูก depolarize ก่อน atria สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ใน setting นี้คือ ผู้ป่วยรับประทานยา Beta-blocker ซึ่งมีผล slow AV nodal conduction และที่สังเกตุเห็นได้ชัดคือการมี symmetrical deep inverted T in lead 3, aVF, V1-V3, ST depression in V4 (+ - in V5, V6) อาจจะต้องนึกถึง acute coronary syndrome ไว้ด้วย โดยเฉพาะ acute inferior infarction จะทำให้ มีผลต่อ posterior descending artery ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ AV nodal artery branch
การดูแลผู้ป่วย : ถ้า heart rate ช้าและมีผลต่อ hemodynamic ของผู้ป่วยสามารถให้การรักษาโดย atropine หรือ/และ temporary pacemaker ร่วมกับการแก้ไขสาเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น