วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

157. Septic arthritis/suspect

หญิง 60 ปี ปวดบวมเข่าซ้าย 2 วัน PE: Afebrile, arthritis Lt. knee, ballotment positive, Arthrocensis ได้ดังนี้ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร

Synovial fluid สามารถแบ่งได้เป็น normal, noninflammatory, inflammatory, septic และhemorrhagic

ดังนั้น Synovial fluid ในผู้ป่วยจึงเข้าได้กับ Septic arthritis การรักษาคือให้ antibiotic
การเลือกใช้ antibiotic พิจารณาจาก incidence ของเชื้อเป็นสำคัญเนื่องจากส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเกิดจากเชื้อ staphilococcus aureus มีส่วนน้อยที่เกิดจากเชื้อตัวอื่น การให้ antibiotic ในระยะแรกควรจะเป็นแบบ Broad spectrum ไปก่อนต่อเมื่อได้ผลจากการเพาะเชื้อหรือดูclinical response แล้วถึงค่อยพิจารณาปรับเปลี่ยนทีหลัง ดังนั้นยาที่น่าจะได้รับการพิจารณาคือ cloxacillin หรือ flucloxacillin กับ tobramycin ส่วน doses ที่ให้คือ cloxacillin หรือ flucoxacillin 1-2 gm. ทุก 4-6 ชั่วโมง Tobramycin ให้ dose 3-5 mg/kg/day แบ่งให้ทุก 6-8 hr. ถ้าคิดว่าเป็น severe infection ควรให้เป็น 5 mg./kg/day

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น