วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

159.Myelodysplastic Syndromes

Myelodysplastic Syndromes Review article/Mechanism of disease
NEJM, November 5,2009

primary myelodysplastic syndromes เป็นหนึ่งในห้าของกลุ่ม myeloid neoplasms โดยในบทความได้กล่าวถึงโรคนี้ในแง่
-Population at Risk
-Pathological Features
-Classification
-Diagnosis
-Karyotypic Abnormalities
-Pathogenesis
-Prognostic Scoring
-Treatment
-Conclusions
จากบทสรุปสุดท้ายกล่าว่า :การศึกษาเรียนรู้ทำให้ทราบเกี่ยวกับ molecular และ biologic mechanisms ของ myelodysplastic syndromes แต่ยังไม่สามารถรวบรวมให้ครบถ้วนเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนื่องจากmyelodysplastic syndromes ประกอบไปด้วยความแตกต่างในระดับโมเลกุลหลายอย่างที่เข้ามามีบทบาทร่วมกันที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของเลือดที่อยู่ในไขกระดูก ในแง่ของการรักษา ความเข้าใจกลไกของ hematopoiesis และ leukemic transformation จะเป็นจุดสำคัญที่จะเข้าใจเหตุการณ์หรือผลที่เกิดจากprimary oncogenic ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ transformed hematopoietic stem cells และความก้าวหน้าทางด้าน biotechnology จะช่วยจะใหัเราเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นจากความรู้ที่เรามีในปัจจุบัน

http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/19/1872

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น