วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

175. COPD quick guideline

ทีม PCT ใช้ช่วยสรุปแนวทางการดูแลผู้ป่วย stable COPD ให้ดูง่าย อยู่ในแผ่นเดียว จึงลองทำดู ช่วยให้ความคิดเห็นด้วยครับ
วงกลมที่อยู่ด้านหน้ารักษาเอาไว้ check list ว่าให้การรักษาครบหรือไม่ ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ใน practical เช่นการผ่าตัด แต่ใส่ไว้เผื่อบางแห่งมีความพร้อมสามารถให้การดูแลรักษาตรงจุดนี้ได้
ถ้ายังไม่มี Spirometry ให้ใช้ History + clinical เป็นหลัก หรืออาจประยุกต์นำผลการเป่า peak flow เพื่อดู peak expiratory flow rate [PEFR] แล้วเทียบกับตารางในช่วงอายุและส่วนสูงซึ่งจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นมาใช้ก็ได้
เรียบเรียงจากแนวทางของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยและ GOLD guideline

1 ความคิดเห็น:

  1. แนะนำ ใน severe COPD ที่ FEV1 < 50%

    budesonide/formeterol( Symbicort )ก็ดีนะ ใช้แล้วดี แต่แพงไปหน่อย

    ตอบลบ