วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

184. Parkinson 's disease/symptom progression/drug

หญิง 70 ปี Underlying parkinson 's disease รับประทาน Selegiline 10 mg/day, Benzhezol [2] 1x2, ตัวแข็ง 2 วัน พูดไม่ชัด ไม่ช่วยเหลือดัวเอง ไม่เดิน เหมือนเคย สาเหตุอาจเป็นจากอะไรได้บ้าง จะให้การรักษาอย่างไร
ผู้ป่วยมี Rigidity, akinesia, dysarthria และ impair daily activity [เท่ากับมี impair motor features] จากข้อมูลผู้ป่วยมียาที่ใช้ในการรักษา Parkinson 's disease อยู่ 2 ตัวคือ selegiline เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านเอ็นซัยม์ MAO-B ทำให้ dopamine ออกฤทธิ์ได้มากขึ้น และ benzhexol (trihexyphenidyl, artane) เป็นยากลุ่ม anticholinergic [centrally acting muscarinic antagonists ] ที่ช่วยลดอาการสั่นโดยเฉพาะช่วงที่ยังเป็นไม่มาก และอาการที่เกิดขึ้นยังไม่เข้ากับ wearing off หรือ on-off fluctuation หรือ drug induce dyskinesia เพราะผู้ป่วยยังไม่ได้ยากลุ่ม levodopa จึงเป็นไปได้ว่า dopamine ในสมองอาจไม่เพียงพอ จึงได้เพิ่มยา Levodopa/carbidopa ต่อมาผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว ลุกเดิน พูดคุย ทำกิจวัตรได้ตามปกติ สามารถ D/C ได้ [ผล Electrolyte, BUN, Cr: WNL] โดยยากลุ่ม levodopa และ dopamine agonist เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษา Parkinson 's disease จากข้อมูลพบว่า activities of daily living และmotor features ดีขึ้น 40-50% ด้วย levodopa และ 30 % ด้วย dopamine agonists
http://74.125.153.132/search?q=cache:kaz5WlVKCD8J:www.chula-parkinsons.org/parkinson1.html+parkinson+selegiline&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น