วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

189. Amiodarone

ยานี้มีข้อบ่งชี้อะไรบ้าง ข้อห้ามใช้ ขนาดที่ใช้ Class III antiarrhythmic agent, and prolongs phase 3 of the cardiac action potential

ข้อบ่งใช้
-Conversion of fibrillation or flutter and maintenance of sinus rhythm following conversion)

-Nodal rhythm disorders
-Ventricular tachycardia หรือ ventricular fibrillation
-Wolff Parkinson-White Syndrome
ขนาด:
1.cardiac arrest (VF/pulseless VT)
Step 1: 300 mg. dilute 5%D/W หรือ NSS 30 ml. IV push 3-5 นาที ถ้ากลับเป็นซ้ำให้อีก 150 mg.

Step 2: 360 mg. ใน 6 ชั่วโมงถัดไป (ผสม 18 ml. ใน 500 ml. D-5-W)
Step 3: 540 mg. ใน 18 ชั่วโมงถัดไป


2.wide complex tachycardia (stable) 

24 ชั่วโมงแรก ให้ยา 1000 mg. โดยให้ตามลำดับ ดังนี้
Step 1: 150 mg ใน 10 นาทีแรก (ผสม 3 ml. ใน 100 ml. D-5-W)
จากนั้นตาม step 2 และ 3 เหมือนข้างต้นต่อ สูงสุดไม่เกิน 2.2 g/ 24 hrs


ควรผสมยาใน D5W ให้มีความเข้มข้น 1 - 6 mg/ml จะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในภาชนะที่เป็นแก้ว และ คงตัว 2 ชั่วโมง ในภาชนะ PVC
การ switch เป็น ในรูปกิน
-ถ้าเคยใช้ IV form มาน้อยกว่า 1 wk. ให้ 800-1,600 mg/day
-เคยใช้ 1-3 wk. ให้ 600-800 mg/day
-เคยใช้มากกว่า 3 wk. ให้ 400 mg/day
และ maintenance ต่อด้วย 400 mg/day
ข้อห้ามใช้ 
•ผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
•Severe sinus node dysfunction, second and third degree A-V block หรือ ในรายที่หัวใจเต้นช้าลงอย่างชัดเจน (ยกเว้นกรณีใช้Pacemaker)
•หญิงตั้งครรภ์ และ หญิงที่ให้นมบุตร


ข้อควรระวังในการใช้ยาและอาการข้างเคียง :
1.ไม่ควรใช้ความเข้มข้นน้อยกว่า 2 หลอด/ D5W 500 ml ห้ามผสมร่วมกับยาอื่น
2. ไม่แนะนำให้ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไหลเวียน และความดันโลหิต เช่น ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง ระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ควรให้ยาโดย IV infusion อย่างช้าๆ การให้ ยาเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง ควรทำเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
3.เนื่องจากยามีส่วนประกอบของ benzyl alcohol จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และห้ามใช้ในเด็กแรกเกิด
4 .เตรียม Dopamine ไว้ใช้แก้ไขยามฉุกเฉิน
5.แนะนำงดสุรา ไวน์เบียร์ งดสูบบุหรี่ เตือนผู้ป่วยให้งดคาเฟอีน ในชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง และระวังการใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น Cafergot
6.อาจเกิด prolong QT interval (เช่นให้ร่วมกับยา procainamide)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น