วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

151. Gout/Tophi/Renal insufficiency/Treatment

หญิง 72 ปี มารักษา gout รับประทาน Allopurinol 100 mg/day, Colchicine 0.6 mg/day ไม่มีข้ออักเสบมากกว่า 1 ปี แต่ยังมี Tophi ผล Lab เป็นดังนี้ จะให้การรักษาอย่างไร เมื่อไรจะหยุดให้ allopurinol หรือจะปรับ dose อย่างไร , จำเป็นต้องให้ colchicine ต่อหรือไม่

จุดมุ่งหมายของการรักษา
1.ระงับอาการข้ออักเสบเฉียบพลัน
2.ป้องกันการอักเสบของข้อซ้ำ
3.ป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน เช่น โทไฟ นิ่วไต การทำงานของไตลดลง
4.ป้องกันและแก้ไขโรคร่วมที่อาจทำให้โรคเกาท์ทรุดลง
พยายามลดกรดยูริคในเลือดให้เหลือ 5-6 mg/dl [บางแนวทางให้ต่ำกว่า 7] เพื่อให้มีการระลายของผลึกยูเรทออกจากเนื้อเยื่อหรือปุ่มโทฟัส Colchicine เพื่อป้องการเกิดข้ออักเสบ ให้ขนาด 0.6 -1.2 mg .ให้นานประมาณ 1-2 ปี หรือจนไม่มีอาการข้ออักเสบอย่างน้อย 6 เดือน หรือจนกระทั่งแน่ใจว่าผลึกยูเรทละลายออกจากบริเวณข้อและปุ่มโทฟัสหมดแล้วโดยการค่อย ๆ ลดขนาดลง ผู้ที่มีโรคตับหรือไตร่วมด้วยควรลดขนาดลง ส่วน Allopurinol ควรปรับขนาดตาม creatinine clearance ถ้ายังลดระดับกรดยูริคไม่ได้ตามเกณฑ์อาจค่อย ๆ เพิ่มขนาดได้ทีละน้อยอย่างช้า ๆ gout เกิดจากการมี uric acid สูงทำให้เกิดการสะสมของ uric acid ในข้อ ซึ่งต้องใช้เวลาสะสมอย่างน้อย 20 ปีจึงะเกิดอาการ และหลังมีอาการต้องกินยาลด uric acid อย่างน้อย 7 ปี
ทั้งหมดนำมาจาหนังสือ แต่ลองอ่านความเห็นหรือข้อมูล update จากความเห็นของคุณ Fat man เพิ่มด้วยนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการรักษาสูงสุด

ยังมีรายละเอียดการรักษาอีกมากเนื้อหาสามารถหาอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วน link ด้านล่างเป็นของ NEJM http://content.nejm.org/cgi/content/full/349/17/1647

1 ความคิดเห็น:

 1. การให้ allopurinol และ colchisine ใน chronic tophageous gouty arthritis เราให้เพื่อหวังผล ป้องกัน gout attach , delay progression of renal insufficiency

  ปกติ ค่า uric acid goal คือ < 7 mg/dl

  ยาที่ให้มีหลายกลุ่ม ตัวที่ใช้บ่อยก็ allopurinol ( xanthine oxidase inhibitor)

  คำถามในรายนี้คือ uric เกือบได้ goal แล้ว คือ < 7 แต่ ผู้ป่วยยังมี tophi เต็มไปหมด เพราะงั้นถ้า หยุด allopurinol รับรองเกิด attack แน่

  หลักการคือลด uric จน tophi ไม่มีเลยและให้ต่อ อีกอย่างน้อย 5 ปี จึงจะ off ได้ แต่คนไข้รายนี้คงตายก่อนแน่ก่วาจะละลาย uric ได้หมด

  การให้ ต้องค่อย titrate dose จาก 50->100->200->300 ทุก /2wks เพื่อป้องกันการแพ้ ซึงรุนแรงมาก

  กรณี renal insuff ฟังอาจารย์เล็ก ศิริราชมาท่านบอกว่า ให้ระมัดระวัง ไม่ต้องลด dose แต่ titrate dose ตำ่สุดที่ไม่เกิด toxic แล้ว ให้ goal uric < 7 ให้ไปเรื่อยจน tophi หมด และให้ต่อ อีก อย่างน้อย 5 ปี

  colchisine ให้เพื่อ ป้องกัน recurrent จะให้จน tophi หมดแล้วค่อย สามารถลด dose ได้เช่น alternate day หรือ ทุก 3 วัน
  หรือ ให้พกยาเอาไว้ 10 เม็ด ถ้ามี attach ค่อยกิน

  โดยเฉพาะถ้ามี renal insuff จะเกิด toxic ง่าย ก้ควรลด doseลงอย่างที่ก่ล่าวมานะ

  ตอบลบ