วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

152. Aortic stenosis

ชาย 78 ปี HT รับประทาน HCTZ 25 mg/day ตรวจพบมี murmur SEM gr 3 right upper parasternal border radiated to neck and SEM gr 3 left parasternal border, CXR และ 2D echo เป็นอย่างนี้ คิดถึงอะไร เมื่อไรต้อง refer ยา HT ใดบ้างที่ไม่เหมาะสมในโรคนี้


CXR ถ้าอาการไม่รุนแรง อาจจะปกติหรือโตเล็กน้อย เนื่องจากการมี concentric hypertrophy อาจดูกลมขึ้นบริเวณ apex, อาจพบว่าหัวใจเอียงออกไปทางด้านหลังเล็กน้อยในท่า lateral อาจมี calcification บริเวณ aortic valve [แต่มักเห็นใน fluoroscopy หรือ echocardiography มากกว่า] หรือมี prominent ascending aorta ได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงอาจพบ left atrial enlargement, pulmonary artery enlargement, right-sided enlargement, and pulmonary congestion


Echocardiogram in parasternal long axis view : thickness of aortic valve,doming occurs due to commissural fusion, which restricts systolic opening movements

ยารักษาความดันโลหิตสูงที่มีผลเช่น diuretic อาจทำให้เกิด hypovolumic จะลด LVEDP ลด cardiac output และทำให้เกิด orthostatic hypotension, ควรหลีกเลี่ยงการให้ Beta blocker ถ้าไม่จำเป็นเพราะจะทำให้กดการทำงานของ myocardiam และทำให้เกิด LV failure

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น