วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

194. Ultrasound test/Pancreas

Ultrasound test: upper abdomen สีเหลืองคือ................................
สีแดงคือ....................................
สีส้มคือ......................................
สีเขียวคือ..................................
สีม่วงคือ....................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น