วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

169.Lichen planus/suspect

หญิง 52 ปี ผื่นเรื้อรังมากกว่า2 ปี รักษามาหลายที่ได้ยาอาการดีขึ้นชั่วคราวแล้วก็เป็นอีก ช่วยบรรยาย lesion วินิจฉัย รักษา
สงสัย Lichen planus: recurrent rash that is due to inflammation. The rash is characterized by small, flat-topped, many-sided (polygonal) bumps that can grow together into rough, scaly patches on the skin. There may also be a rash in the lining (mucous membranes) of the mouth or vagina
•Lichen = ต้นมอส
•Planus เป็นภาษาลาติน = flat = เรียบ, ราบ
ดังนั้น lichen planus แปลว่าลักษณะเหมือนต้นมอสเตี้ยๆ หรือ ราบๆ
DDX: eczema, psoriasis หรือผื่นอื่น ๆ ที่มีสีออกม่วง ๆ
การรักษา
Medicines used to treat lichen planus include:
•Oral and topical steroids.
•Oral retinoids
•immunosuppressant medications
•hydroxychloroquine
•tacrolimus
•dapsone
•Aloe vera
Non-drug treatments:
•UVB NarrowBand Phototherapy

1 ความคิดเห็น: