วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

198. หญิง 83 ปี underlying CRF, Aortic stenosis, PBS ผิดปกติ

หญิง 83 ปี underlying CRF, Aortic stenosis, PBS ผิดปกติดังนี้ คิดถึงอะไร เป็นอะไรได้บ้าง
Basophilic stripping: course blue-purple staining granules within the red blood cell. The particles are precipitated ribosomal protein (RNA) seen in lead poisoning, severe bacterial infection, drug exposure, alcoholism, anemias with impaired hemoglobin synthesis, megaloblastic anemia, and refractory anemia.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น