วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

154. Scabies skin lesion suspect

เด็กชาย 12 ปี ผื่นที่หลังมือและหลังเท้า 3 วัน ช่วยบรรยาย lesion วินิจฉัย รักษา


Skin lesion: numerous small papule slightly varies in size at dorsal aspect of both hand and both foot
ผลตรวจหาดูตัว scabies : negative จากการตรวจโดยละเอียดในซอกนิ้วมือไม่พบ track บริเวณที่มี lesion คล้าย ๆ กันนี้ได้แก่หลังมือ หลังเท้า และมีอีกเล็กน้อยที่รักแร้และหน้าอก ไม่มีคนในครอบครัวมีอาการอย่างนี้ และในความเป็นจริงบางครั้งก็ไม่สามารถเจอหลักฐานว่ามี scabies ได้ง่ายนัก [อาจพบตัว ไข่ อุจจาระก็ได้] โดยอาจจะต้องอาศัยเทคนิคการตรวจให้ลึกถึง superficial dermis รู้ได้โดยจะพบเริ่มมีเลือดออก และใช้ตำแหน่งตรวจที่สงสัยโดยใช้เป็นสิบจุด ดังนั้นในกรณีนี้อาจจะต้องอาศัยประวัติ การตรวจร่างกายและการตอบสนองต่อการรักษามาช่วยเป็นหลักโดยอาจะให้ยาที่รักษา scabies ดังความเห็นข้างต้น การเป็นในระยะแรกก็อาจจะยังไม่มี secondary skin lesion เช่น มีการเกาแล้วเกิดเป็นหนองตามมา ส่วน differential diagnosis ได้แก่ dermatitis หรือ allergic reactions

1 ความคิดเห็น:

  1. scabies Rx benzyl benzoate ทาทั่วตัวยกเว้น หน้า + หัว ทิ้งไว้ 24 ชม ทำซ้ำอีก 1 สปด ต้องรักษาทั้งครอบครัว

    ตอบลบ