วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

180. EKG/ Atrial enlargement

ชาย 51 ปี underlying HT, CHF เหนื่อยมากขึ้น EKG ดังนี้ มีหัวใจห้องใดโตบ้าง
ขยายภาพ


-จากภาพขยาย P wave in lead 2 สูงประมาณ 2-2.5 mm. อาจเป็นไปได้ที่จะมี Right atrial enlargement
-มี Biphasic P wave in lead V1 แต่ negative wave ประมาณ 1 ช่องเล็ก และใน lead 2 ไม่พบ notch ที่กว้างกว่า 0.12 s. ดังนั้น leaft atrial enlargement อาจจะยังไม่ชัดเจน [ปกติ left atrial enlargement จะมี negative ของ P wave ใน V1 โดย duration >0.04s, depth >1 mm แต่ในตัวอย่างนี้ใช้ 1 cm2 ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน]
เพิ่มเติม: Bi-Atrial Enlargement (BAE) 1.Features of both RAE and LAE in same ECG 2.P wave in lead II >2.5 mm tall and >0.12s in duration 3.Initial positive component of P wave in V1 >1.5 mm tall and prominent P-terminal force

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น