วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

193.Use of Diuretics in Patients with Hypertension

Use of Diuretics in Patients with Hypertension
NEJM, November 26, 2009
Diuretic เป็นยากลุ่มหนึ่งของยารักษาคามดันโลหิตสูงที่ใช้กันมานาน นอกจากลดความดันโลหิตแล้วยังลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ การเลือดใช้ยา ขนาด และการติดตามอย่างเหมาะสม สามารถลดความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี บทความนี้จะกล่าวถึง thiazides เป็นหลัก ในแง่
-Chemistry and mechanism of action
-Pharmacokinetics
-Pharmacodynamics
-Diuretic therapy for hypertensive patients
-Diuretics in renal Impairment
-Diuretics in trials with cardiovascular end points
-Therapeutic controversies
-Optimal role of diuretics — Initial or add-on therapy?
-Safety and adverse effects of thiazides
โดยสามารถใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาอื่นก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาอื่นด้วย และกล่าวถึงสั้น ๆ เกี่ยวกับ loop diuretics และ potassium-sparing agents

2 ความคิดเห็น:

 1. ทุกวันนี้ผมก็ใช้ HCTZ 12.5 mg เป็น add on therapy ใน patient ที่ใช้ ACEI หรือ ARB เพื่อให้ได้ BP goal และ จะได้ไม่ต้องใช้ ARB ที่ hign dose เกินไป และอีกอย่างช่วยลด ภาวะ hyperkalemia ใน ARB ด้วย

  อยากให้ น้องๆ GP ใช้ antihypertensive drug ตาม NICE guideline ที่จะเริ่มด้วย

  A = ARB,ACEI(เดี๋ยวนี้มี lorsartan 50 mg local made ใช้ดีมาก patient ไม่ค่อยไอเลย เทียบกับ case ใช้ Diovan ( Valsartan)แล้ว ก็ไม่ค่อยต่างกันเลย ราคาถูกกว่ามาก (เห็นน้อง GP ที่ รพ เลิดสิน ชอบสั่ง Diovan โดยไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว trial ที่เกี่ยวกับ cardiovascular แนะนำให้ใช้ Blopress ( Caldesatan )เพราะมี จำนวน paperมากกว่า และถูกกว่านะ มี local แล้วด้วยนะ

  ส่วน trial เกี่ยวกับ โรค ไต ก็พบว่า Irbesartan(Approvel) ดีกว่า Valsartan(Diovan) มาก แต่ ราคาก็ยังแพงพอๆกัน

  ที่ Diovan นิยมใช้ น่าจะเป็นเพราะ การตลาด(NOVARTIS)ดีมากกว่า

  ตอนนี้ ใน case HT อย่างเดียวที่ไม่มี IHD หรือ CKD พี่ยังใช้ losartan เป็นตัวแรก อยู่นะ (ถ้ากิน enaril แล้วไอ)

  D = diuretic (ใช้เป็น add on therapyกับ ACEI หรือ ARB นี่ดีมาก doseแค่ 12.5 mgก็เพียงพอ)

  C = CCB (เดี่ยวนี้มี CCB local made ที่เป็น 2nd generation CCB หลายตัว ทั้ง amlodipine ,felodipine แต่จากประสบการณ์ แล้วเจอ case edema เยอะทีเดียวการให้ diuretic ช่วยลด complication นี้ได้ด้วย ส่วน 3rd gen เช่น
  Madiplot( manidipine ) นี่ดีนะ ลดความดันดี ไม่ค่อยบวม แต่แพงไปหน่อย
  แต่ พวก 1st generation กลุ่ม nifedipine short acting ไม่แนะนำให้ใช้ กลุ่มนี้ลดความดันดี แต่มี rebound เกิด cardiovascular eventหรือ stroke ได้นะ ส่วน long acting กลุ่ม nifedipine SR ก๊ ดีแต่ราคายังแพง ใช้เป็น add on therary มากก่วาตัวแรก

  B = beta blocker แนะนำ ให้ใช้เมื่อ ใช้ 3 ตัวแรกแล้ว BP ยังไม่ได้ goal ค่อย add on ไม่แนะนำเป็นตัวแรก และถ้าเป๊น CKD ที่ CrCl ตำ่ๆ ก็ให้ระวังการใช้ atenolol ด้วยเพราะขับทิ้งที่ไต แนะนำ ใช้ metropolol ดีกว่า

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ คุณFM ที่ให้ความเห็นและข้อมูลเพิ่มครับ

  ตอบลบ