วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

150. Left ventricular hypertrophy criteria

ชาย 65 ปี HT, cardiomegaly, ischemic heart disease, CXR: mark cardiomegaly, EKG ดังนี้, ผู้ป่วยมี LVH โดย criteria ใดบ้าง Sensitivity และ specificity แต่ละ criteria เป็นอย่างไร ผู้ป่วย มี LVH by
Sokolow-Lyon index และ voltage-based criteria

หมายเหตุ : Sensitivity และ specificity แตกแต่งกันไปในแต่ละการศึกษา [ มีการศึกษาจำนวนมาก ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น