วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

162.Ankle–Brachial Index for assessment of peripheral arterial disease

Ankle–Brachial Index for assessment of peripheral arterial disease
NEJM, 5,Novenber,2009

Ankle–brachial index ใช้ในการประเมินผู้ป่วยที่สงสัย peripheral arterial disease โดยมี sensitivity มากกว่า 90% และ specificity 95% ในการวินิจฉัย
ข้อบ่งชี้ได้แก่ ประเมินอาการปวดขา, ประเมินภาวะขาดเลือดของขา(อาการของ claudication, ปวดขณะพัก, และการมีแผลหรือเนื้อตายที่เท้า) ค้นหาภาวะ atherosclerosis, ประเมินเส้นเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ขา และยังเป็นการทำนายการดำเนินโรคของ diffuse vascular disease รวมทั้งประเมินความสำเร็จในการดูแลรักษาทางด้านศัลยกรรม เช่น angioplasty, stenting , หรือ bypass ที่ขาช่วงล่าง
ข้อห้ามได้แก่ ผู้ที่มีอาการปวดรุนแรงจาก deep venous thrombosis ซึ่งจะทำให้ thrombus หลุดลอยออกไป ซึ่งอาจใช้ duplex ultrasound ตรวจดูก่อน ภาวะบางอย่างอาจมีผลต่อการวัดเช่น การมีหินปูนหรือความไม่ยืดหยุ่นของเส้นเลือดโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกไต แต่ก็ไม่ใช่ absolute contraindications
การแปลผล ค่าปกติปกติขณะพัก 0.91 - 1.30 ถ้ามากกว่า1.30 บ่งชี้ว่ามีการเสียความยืดหยุ่นของ tibial arteries และถ้าลดลงบ่งบอกว่ามี peripheral arterial disease โดยถ้ารุนแรงเล็กน้อยจะเท่ากับ 0.41 ถึง 0.90 แต่ถ้าต่ำกว่า 0.40 บ่งบอกว่ามีความรุนแรงมาก การตรวจอื่น ๆ ที่อาจทำเพิ่มได้แก่ CT, catheter angiography, MRI หรีอ du-plex ultrasound
ข้อจำกัด อาจจะเนื่องมาจากการมีหินปูนหรือความไม่ยืดหยุ่นของเส้นเลือด ทำให้ค่าที่ได้สูงกว่าความเป็นจริง การที่มี subclavian-artery stenosis จะทำให้ค่าที่จากฝั่งดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งสามารถรู้ได้โดยการมีความดันโลหิตที่แขนสองข้างต่างกันมากกว่า10 mm Hg.
ขั้นตอนและวิธีการตรวจดังภาพ
ติดตามต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0807012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น