วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

178. Carpopedal spasm/Hypocalcemia/Chronic alcohol consumption

ชาย 30 ปี เกร็งมือ 2 ชม.ก่อนมา รพ. มีประวัติดื่มสุราเกือบทุกวันมาหลายปี คิดว่ามีสาเหตุจากอะไร จะมีเกลือแร่ตัวที่อาจผิดปกติได้บ้าง รักษาเบื้องต้นอย่างไร


ผล Lab พบมี Hypomagnesemic, hypokalemia and hypocalcemia ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เจอได้บ่อยในผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรัง แม้จะ correct calcium เพื่อดู ionized calcium[ เนื่องจากมี hypoalbuminemia ] ก็ยังพบว่าต่ำจริง และจากภาพเป็นภาพที่ถ่ายมาโดยยังไม่ได้ใช้ sphygmomanometer เพื่อขึ้น BP จึงยังเป็นแค่ carpopedal spasm ภาวะอื่นที่เจอ carpopedal spasm ได้เช่น hyperventilation, tetany (sign อื่น ๆของ hypocalcemia ได้แก่ Trousseau 's sign, Chvostek 's sign] ส่วน hypoalbuminemia และ elevated SGOT + SGPT [ SGOT > SGPT ~ 3 เท่า ] คิดว่าน่าจะมาจาก chronic alcohol consumption ร่วมกับการมี alcoholic hepatitis
ส่วนการแก้ไข Hypocalcemia, Hypomagnecemia และ hypokalemia อ่านต่อในหัวข้อที่ 27 และ 164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9252977

2 ความคิดเห็น:

  1. ผู้ป่วยมี Trousseau's Sign แสดงว่าที Hypocalcemia ซึ่งคิดว่าเกิดจาก Hypoparathyroidism ที่เกิดจาก Chronic hypomagnesemia ที่เจอบ่อยใน Alcoholism

    ตอบลบ
  2. hypomagnesemia จาก chronic alcoholism ก็เกิด trousseau sign ได้นะ เห็นด้วยกับ SK med

    ตอบลบ