วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

187. Septic vasculitis/ cutaneos necrosis supect

ชาย 59 ปี ปวดขา 2 ข้าง 1 สัปดาห์ และมีผื่นขึ้น 1 วันก่อนมา รพ. ไม่มีไข้, No trauma CBC: WBC 6,600, L 31, N 51,E 10, M 6,Hct 41.1, Plt 207,000 คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร


สงสัย Septic vasculitis ซึ่งเกิดจากการอักเสบที่เส้นเลือดของผิวหนัง ทำให้เกิด necrotic pustule คือ เป็นตุ่มหนองอยู่บนฐานสีแดง กดเจ็บ มักพบที่บริเวณมือ เท้า และแขนขาส่วนปลาย (distal extremities) และจาก lesion น่าจะมีลักษณะของ cutaneos necrosis ร่วมด้วย lesion ดังกล่าวมักสัมพันธ์กับ septicemia เชื้อที่เป็นสาเหตุ เช่น meningococcal, gonococcal, pseudomonas, streptococcal septicemias, infective S. aureus endocarditis, secondary syphilis and rickettsial infection อื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้ หรือมีร่วมด้วยได้แก่ septic emboli อีก 1 วันต่อมาเริ่มมี hemorrhagic bleb เล็ก ๆ ขึ้น ส่ง gram stain: negative และส่ง fluid จาก lesion culture และส่ง H/C ไว้แล้ว ได้ผลแล้วจะ progression อีกครั้ง ส่วนการรักษาคือให้ empirical antibiotic ที่ครอบคลุมเชื้อที่สงสัยระหว่างรอผล W/U

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น