วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

181. Non ST elevate MI [ST depression]

ชาย 73 ปี เจ็บหน้าอกซ้ายขณะกำลังตีเหล็ก 5 ชม. ก่อนมา รพ. มีร้าวไปใหล่และแขนซ้าย เจ็บจนต้องหยุดทำงาน แต่ไม่มีเหงื่ออกตัวเย็น CXR ปกติ EKG เป็นดังนี้ จะทำอย่างไรต่อและจะรักษาอย่างไร พบมี ST depression ใน V2-V3 การพบ ST depression คงต้อง DDx. โดยอาศัยประวัติและการตรวจร่างกาย ในที่นี้ผู้ป่วยมีลักษณะ chest pain ที่ค่อนข้าง typical ดังนั้นสาเหตุของ ST depression ที่อาจเป็นไปได้คือ อาจเป็นแค่ ischemia หรือ เป็น infarction ของ myocardium [เป็นลักษณะ contiguous leads โดยใน EKG นี้มีสอง lead ติดกันก็ยิ่งช่วยสนับสนุน] ซึงอาจจะแยกโดยดูจากอาการถ้าเจ็บไม่รุนแรงและเป็นไม่นานก็คงคิดถึงแค่ ischemic process มากกว่า และดูจากการ F/U EKG ถ้า ST depression เป็นชั่วคราวแล้วกลับเป็นปกติในเวลาไม่กี่ ชม.ก็น่าจะเป็น ischemic นอกจากนั้นสามารถดูได้จาก cardiac enzyme ถ้า positive และ level สูงจะออกไปทาง infarction มากขึ้น [อาจเรียก NSTEMI, Non Q wave infarction, subendocardial infarction,non-transmural infarction ] ผล F/U EKG ต่อมาอีก 3 ชม. พบว่า Resolve of ST depression, ผล Trop-T = 0.27 ng/ml. ซึ่งจากแผนภาพการวินิจฉัยด้านล่างจะเน้นที่ cardiac enzyme เป็นหลัก [ในกรณีนี้ถึงแม้ ST depression จะหายไปแล้ว แต่ถ้า enzyme ขึ้นสูงชัดเจนก็จะหมายถึงการมี infarction] โดย ST depression มักไม่สามารถบอกตำแหน่ง wall ของหัวใจได้ชัดเจนเหมือน STEMI, และในผู้ป่วยนี้คงต้องให้การรักษาแบบ NSTEMI [อ่านต่อตาม linkที่2]

ขยายภาพ


Note: ST depression ใน ACS มักมีลักษณะ horizontal หรือ downslope ST depression ใน limb lead ต้องลดลงจาก isoelectric line 1 ช่องเล็ก ใน chest lead 2 ช่องเล็ก DDX: ST depression ได้แก่
Ischemia
Hypothermia
Hypokalemia
Tachycardia
Subendocardial infarct
Reciprocal ST elevation
Ventricular Hypertrophy
Bundle branch block
Digitalis

1.http://74.125.153.132/search?q=cache:uXWk7SXSh8gJ:en.wikipedia.org/wiki/ST_depression+st+depression+myocardial&cd=8&hl=th&ct=clnk&gl=th 2.www.acc.org/.../clinical/.../UA_NSTEMI_Final_pocketguide.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น